{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}
The maximum number of items is 100, please adjust the quantity and purchase again

電子煙 VS 傳統香煙

價格比較‼️‼️

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
電子煙1盒有3粒煙蛋
每粒煙彈約=2包煙量
即一盒彈=6包煙的量
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟


以我們9送2的優惠計算,每盒煙彈約$120 ❤️‍🔥

每粒彈= $40 = 2包傳統香煙‼️

以1包煙計算🧮
電子煙$20 vs 傳統香煙 $74😨

每包香煙成本足足便宜了$54😱😱


即使2款都同時使用,每包香煙成本$47 🤭
都足足便宜了$30‼️


其實電子煙都有很多口味與傳統香煙口感接近,亦有不少人接觸電子煙後已介除傳統香煙✨✨

其實電子煙完全可以取代傳統香煙,而且更方便,同時亦冇臭味👍👍


如果對電子煙有任何疑問或者查詢都可以隨時聯絡我哋客服電話📞📞

亦都可以介紹身邊食緊傳統香煙嘅朋友過嚟試下電子煙呀🥰🥰

按我可即時下單

一代煙機使用方法

鑒於近日政府加煙稅,收到大量客人查詢煙彈煙機既資訊及使用方法,所以我哋輕悅為咗我哋尊貴嘅客人拍左條片去教大家使用1代煙機。

今日就等我去為你講解一下煙蛋煙機嘅用法


1. 充電:將煙機連接到充電器上,等待煙機充滿電。一般來說,煙機在充電時會亮起紅燈,當充滿電時會變成綠燈。

2. 安裝煙彈:在煙機的頂部找到煙彈插口,將煙彈插入其中。請注意不同的煙彈型號可能有不同的插入方式,請確認使用說明書中的操作步驟。

3. 使用煙機:正常把煙蛋插入機身,通常會有一次震動和閃燈,就已經代表成功連接及啟用煙機。

4. 吸煙:當煙蛋和煙機成功連接時會有指示燈提示,然後吸取煙機產生的煙霧,和傳統香煙的吸法類似。請注意,不要吸得太急,以免產煙蛋的陶瓷心濃彈。

5. 換煙彈:當煙彈的味道變淡或煙蛋的油分已經成用完畢就可能需要更換煙彈。請將煙彈取出,插入新的煙彈,然後重複步驟2至4。

四代煙機使用方法

因為政府加煙稅,好多客人問煙機既用法,輕悅為大家拍左條片教大家使用4/5代煙機。

1. 準備電子煙機
首先要準備一支4/5代電子煙一粒煙彈和充電線。

2.插入煙彈
煙機頂部會有一個插口, 將煙彈插入煙機特別注意4/5代煙彈沒有分正面和後面。

3.如何知道自己的電子煙是否成功連接
當你已經把煙彈插入煙機,通常會有指示燈提示閃一下以及一下震動。

4.吸食電子煙
當煙機和煙彈連接成功後,吸吮煙嘴即可產生煙霧。MEGA5代機有調整功率的功能,可以根據個人口感進行調整。

4.充電 
當電池電量不足時,使用USB線將電子煙機連接到充電器或充電寶上進行充電。